Akupunktura Geometryczna Ling Shu Jing

Prawdziwa Akupunktura Klasyczna nigdy nie skupiała się jedynie na samych objawach. W pierwszym rozdziale Ling Shu Jing, pierwotny opis, czym jest akupunktura brzmi: „W ludzkim ciele istnieje 365 dziur akupunkturowych, które spotykają się i łączą ciało i są to miejsca, w których Shen (program i informacja życiowa) oraz Qi, wchodzą do ciała i z niego wychodzą. Owe miejsca nie są tożsame ze skórą, mięśniami, ścięgnami i kośćmi. Ten kto rozumie te tajemnice, zrozumie czym naprawdę jest akupunktura, a ten kto tego nie rozumie w świecie akupunktury będzie pogubiony na zawsze.”  (节之交,三百六十五会, 知其要者,一言而终,不知其要,流散无穷。所言节者,神气之所游行出入也, 非皮肉筋骨也。). Akupunktura może zmieniać mechanizmy chorób, które do tej pory poznaliśmy. W Ling Shu Jing jest mowa o tym, że meridiany i dziury akupunkturowe są pod wpływem częstotliwości sił wszechświata i są bio-nawigacyjnym systemem ludzkiego życia. Jest to zupełnie inny punkt widzenia niż we współczesnej medycynie zachodniej. Jeden z zachodnich naukowców, Albert Einstein rozumiał tę tajemnicę życia i twierdził, że „Medycyna przyszłości będzie medycyną częstotliwości”. Akupunktura CCM (Klasycznej Medycyny Chińskiej) wpasowuje się w tą myśl.

Jak wszystkim wiadomo, każdy kształt geometryczny posiada swój własny wzór. W Klasycznej Medycynie Chińskiej Yin-Yang oraz Wu Xing stanowią podstawowe formy geometryczne (Rys 1).

Rys. 1 Geometria Yin Yang oraz Wu Xing

Geometria Yin Yang Wu Xing wpasowuje się i zawiera podstawowe platońskie figury geometryczne  (Rys 2).

Rys. 2 Podstawowe platońskie figury geometryczne

W Klasycznej Medycynie Chinskiej jest powiedzenie: “Dobry akupunkturzysta wie, w jaki sposób używać meridianów Yang do leczenia chorób Yin; oraz jak używać meridianów Yin do leczenia chorób Yang. Wie również, iż do chorób umiejscowionych na górze, należy użyć punktów umiejscowionych na dole oraz, że do chorób umiejscowionych na dole należy użyć punktów umiejscowionych na górze; do chorób umiejscowionych po lewej stronie, należy użyć punktów po prawej stronie, a do chorób umiejscowionych po prawej stronie, należy użyć punktów po lewej stronie. Jeśli natomiast choroba jest w środku, należy użyć punktów po czterech stronach.”(善用针者,从阴引阳,从阳引阴。上病下治,下病上治,左病右治,右病左治;病在中,旁取之。) Te geometryczne opisy to właśnie klasyczne zasady tworzenia podstawowych kombinacji akupunkturowych. Jeśli przyjrzymy się uważnie niektórym wzorcom kombinacji akupunkturowych, takim jak punkty przednie Mu-tylne Shu, czy Yuan-He na tych samych meridianach oraz na meridianach sparowanych Biao-Li, czy kombinacjom Yuan-Mu itd., to zauważymy, że formują się one w te same podstawowe platońskie figury geometryczne. Poniżej pokazane są przykłady klasycznych kombinacji punktów akupunkturowych na typowej proporcji ciała witruwiańskiego człowieka autorstwa Da Vinci (Rys. 3).

Rys. 3 Przykłady klasycznych kombinacji punktów akupunkturowych zilustrowane na modelu witruwiańskiego człowieka

Na rys. 3 widzimy trzy geometryczne formuły akupunkturowe:

  1. Kombinacja LI 4 i Liv 3: To są cztery bramy Yin i Yang. Jest to ruch koła Qi. Liv 3 jest punktem yuan meridianu stopy Jue Yin. Jest największym yin i początkiem yang. Liv 3 przywraca i inicjuje pierwotne yang qi oraz unosi shao yang, aż do maksymalnego tai yang i sięgnięcia do yang ming; LI 4 jest punktem yuan ognia meridianu ręki Yang Ming. Jest to faza zamknięcia bramy yang i otwarcia bramy yin (Tai Yin się otwiera). LI 4 prowadzi Qi do opadania w fazę yin. Cztery bramy pełnią istotną rolę w ruchu Qi i są jedną z najczęściej wykorzystywanych w praktyce kombinacji do odblokowywania zastoju Qi i równoważenia Qi.  
  2. Lug 5, Ren 9 i Sp 9 jest to kombinacja często używana przy nagromadzeniu, szczególnie wewnętrznym, wilgoci i wody.  Jest to wzorzec pary meridianów o tej samej nazwie – Tai Yin (Tai Yin ręki oraz Tai Yin stopy), czyli interakcja Tong Ming Jie Jing. Dwa punkty Tai Yin ziemi-wody, punkty He -morze w połączeniu z Ren 9, punktem podziału wody na Ren Mai; razem poruszają one wodę w trzech ogrzewaczach Shang Jiao, Zhong Jiao i Xia Jiao. Ta kombinacja punktów tworzy dwie figury geometryczne – trójkąty (zobacz rys. 3 – zielone linie).
  3. Kombinacja Lug 5, Sp 9 and St 28 jest typowym połączeniem Biao Li Jie Jing meridianów Tai Yin i Yang Ming (interakcja w parze Biao Li). Łącząc meridiany, tworzy ona podwójny trapez (zobacz niebieskie linie). Kombinacja ta może być wykorzystywana w chorobach związanych z syndromami nagromadzenia wilgoci i wody w Xia Jiao.

W rzeczywistości wiele klasycznych kombinacji punktów akupunkturowych jest tworzonych jako te podstawowe połączenia geometryczne. Na przykład Lug 1 i Ren 17, połączenie punktów Mu Tai Yin i punkt spotkania Qi do regulacji Qi w Shang Jiao jest połączeniem trójkątnym; a Bl 17 i Bl 19, jako Cztery Kwiaty dla krwi jest połączeniem kwadratowym itp.

Wschód spotyka się z Zachodem, filozofia z matematyką, geometria z Klasyczną Medycyną Chińską, może być to po prostu mądrość wszechświata.

Dr Li Jie starannie wybrał 100 spośród tych szczególnych geometrycznych kombinacji punktów akupunkturowych z Ling Shu Jing, Jia Yi Jing i Nan Jing przy użyciu 5 punktów Shu, punktów Mu, tylnych Shu, Yuan-He-Mu, Yuan-Luo, Jing Well-Xi Cleft itp. do leczenia 100 współczesnych złożonych chorób. Temat zostanie stopniowo wprowadzony dla wszystkich praktyków TCM, którzy są zainteresowani akupunkturą CCM w najbliższej przyszłości.

Close Menu